Meld hier uw reparatie aan!

0$

Bedankt voor het vertrouwen!

Wat wilt u repareren?

Touchscreen & Display

Batterij

Laadingang

Koptelefooningang

Microfoon module

Luidspeaker

Achter Camera

Voor Camera

Homeknop

Aan & uit knop

Volume knop

Tril motor

Wifi Module

Software herstellen

Waterschade onderzoek


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Welke kleur heeft uw toestel?


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Snel en eenvoudig geregeld!

Vakkundig en betaalbaar repareren


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Kies uw type scherm

*Origineel

Dit scherm is een *origineel product met de beste kwaliteit

High Copy

Dit replica scherm, van prima kwaliteit, kan lichte kleurverschillen bevatten ten opzichte van een origineel scherm

*De Apple producten zijn niet 100% origineel maar heeft wel dezelfde top kwaliteit

Indien prijs €0, is dit type scherm helaas niet op voorraad


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Welke kleur heeft uw toestel?


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

De reparatieprijs is

Deze kunt u vinden aan de achterkant of binnenkant van uw telefoon. Een andere manier om uw IMEI nummer te zien is door te bellen naar *#06#, u belt dan niet maar krijgt de code op uw telefoon te zien


Summary

Description Information Quantity Price
Korting
Total :

Algemene
voorwaarden Reparatie.

 

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in
gevallen waarin The Repair House als reparateur van consumentenelektronica (het
product) optreedt.Algemene bepalingen klachten en defecten1. Prijs

Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten en defecten die door de klant
zijn opgegeven en op het reparatieformulier / reparatie bon, zijn omschreven
door de winkelmedewerker of monteur van  The
Repair House. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis
van de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd uit de benodigde te
vervangen onderdelen en de reparatiekosten. Alle vermelde prijzen zijn
inclusief BTW. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van de
daadwerkelijke winkelprijs.2. Prijsopgave

De prijsopgave wordt voorafgaand aan de reparatie opgesteld door de
winkelmedewerker of monteur. De opdrachtgever (de klant) accordeert de prijsopgave
middels een handtekening. Hierna is de prijsopgave bindend.3. Vrijblijvend

Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het
bedrag zoals vermeld op de website, dan dient de klant voorafgaand akkoord te
geven voor de reparatie. In het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de
website en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de
klant gevraagd of hij het product voor de aangeboden kosten wil laten
repareren. In dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de
klant. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door The Repair
House en betaalt geen onderzoekskosten.4. Kwaliteit

Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik
gemaakt van nieuwe hoogwaardige onderdelen. The Repair House behoudt zich het
recht tot het toe- eigenen van de vervangen onderdelen.5. Reparatie bon

Na reparatie ontvangt de klant de definitieve reparatie bon waarop de verrichte
werkzaamheden, de vervangen onderdelen en de totaalprijs inclusief BTW staan
vermeld. De reparatie bon is gelijk aan de kassabon en geldt tevens als
garantiebewijs.6. Aansprakelijkheid

The Repair House is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product
vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring.7. Garantie

The Repair House geeft na het voltooien van de reparatie een reparatie garantie
van 6 maanden op de vervangen onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijn
gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. De
garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen
in het kader van de garantie. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op
reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade,
wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen. Verder vervalt de fabrieksgarantie
bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie de
shop heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade
en vochtschade, vervalt de reparatie garantie. Bij een aantal fabrikanten komt
de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter
reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het
aangeboden toestel.8. Retour

Wanneer binnen zes maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten
genoemd in artikel 1 terugkeren, doet The Repair House een opgave van de prijs
voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen die
bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgestelde
klachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel
2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor
verdere afhandeling van de reparatie.

c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

d. Let op! Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch
defect.9. Verlies van data

The Repair House is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een
aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan
gepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk
voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.10. Vochtschade

Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer
u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te
hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te
vervallen wanneer u het toestel laat herstellen in een van onze filialen.
Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of
-vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. The Repair House kan
hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen
schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.11. Niet betaalde producten/
diensten


Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of
telefonisch van The Repair House aan de klant dat het product gereed is en de
klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling
te zorgen, is The Repair House bevoegd het product te verkopen en de
verschuldigde opbrengsten te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het
verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor
toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een
economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte
gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour
te ontvangen in de shop.12. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van
toepassing. 

Maak een afspraak